/ Източници на наказателното право

Източници на наказателното право

Що се отнася до наказателното право на руснакаФедерация и неговата структура, един от най-важните е въпросът за такива понятия като "източник на наказателното право", "Наказателно право и неговата структура", "престъпник скорост". В тази статия, аз ще опиша тези понятия и тяхната същност.

Наказателното право е най-важният фактор сред тези,които засягат ефективността на борбата с престъпността. Не е тайна, че колкото по-пълно се вземат предвид реалните условия на живот в обществото и състоянието на престъпността в момента, толкова по-успешно ще бъдат реализирани основните му функции.

Наказателното право и нормативните актове в неговия състав- основните източници на наказателното право на Руската федерация. Те се характеризират с редица характеристики, които описват действието на съществуващия закон и обясняват неговата цел. Така че наказателното право е правен акт, който е приет от Федералното събрание (законодателен и представителен орган на Русия) и е подписан пряко от президента на страната. Освен това такъв закон има най-голяма правна сила в цялата държава. Съществуват редица правни актове, които се приемат единствено въз основа на Наказателния кодекс. Първата статия от Наказателния кодекс гласи, че всички нови закони, които криминализират наказателната отговорност, трябва да бъдат включени в този документ. В основата на Наказателния кодекс е Конституцията на Руската федерация и общите принципи и норми на международните правни отношения. В същото време основната цел на наказателното право е решаването на конкретни задачи за защита на обществото от престъпления и наказателно посегателство.

Като се имат предвид всички тези факти, е възможно със сигурностда се каже, че фразата "източници на наказателно право" е неправилна, тъй като точно в Русия този източник е един и наказателен кодекс. Само този документ съдържа изключително всички норми на наказателното право, на които се основава работната област на наказателното право и всички негови органи.

Има погрешна представа за управлениетообясненията на делата на Върховния съд и решенията на Конституционния съд също са източници на наказателно право, но това не е напълно вярно. Работата е, че те не създават нови норми, а обясняват вече съществуващите в наказателното право. По този начин актовете, които съдържат тълкуване на закона, не са неговите източници.

Характерна особеност на наказателното право е неговатакодификация. Това означава, че абсолютно всички наказателно-правни норми се съдържат в членовете на Наказателния кодекс на Русия. Наборът от норми е ясно систематизиран и има определена структура: КС се състои от Общите и специалните части, раздели, глави, статии, части и елементи. Благодарение на тази структура на документа е възможно бързо и ясно да се определи степента, при която престъпник или заподозрян в престъпление ще бъде преследван.

Особени източници на наказателно производствоправата в Русия са съответните правни норми в международното право, които са ратифицирани от нашия парламент. Така че, ако установените норми не отговарят на международните стандарти, те трябва да бъдат променени или приведени в съответствие с тях.

Наказателните правни норми, съдържащи се вСпециалната част има два структурни елемента - санкция и разпореждане (в общата част няма санкции). Разположението е тази част от нормата, която описва признаците на престъпление. Разпоредбата може да бъде проста (наименованието на престъплението), описателно (наименование и описание на основните характеристики на престъпния акт), справка (отнасяща се до други норми за избягване на повторенията) и оформление (позоваване на правни актове). Санкцията е част от нормата, която определя вида на наказанието и неговите граници. Санкциите са сравнително специфични и алтернативни. Относително специфични могат да установят минимално и максимално наказание, алтернатива - предвиждат няколко вида наказания.

По този начин основните източници на наказателно право са правните норми, които се основават на един основен източник на Наказателния кодекс.

Свързани новини


Коментари (0)

Добавете коментар