/ Видове административни нарушения

Видове административни нарушения

Административните нарушения санезаконни антисоциални действия или бездействие във всяка област на дейност, за която административната отговорност за физическия предприемач и за дружеството (юридическото лице) е установена със закон.

Основа за привеждане в администрациятаотговорността е, на първо място, действително нарушение на правните стандарти и норми. Видовете административни нарушения варират в зависимост от сферата, в която са извършени, но те също имат едно единство. Всяко нарушение може да бъде извършено виновно или незаконно. По този начин всички граждани на страната подлежат на административна отговорност само въз основа на установената вина. Организациите могат да бъдат наказани за определени видове административна отговорност въз основа на обективно признаване на престъплението. Това е за нарушени правни правила. Само форсмажорни обстоятелства на форсмажорни обстоятелства (катастрофи, световни бедствия и природни бедствия и др.) Могат да освободят организациите от мерки за административна отговорност. И тежестта на доказване на този факт е в самата компания.

Предмет на административно нарушение е правни отношения в сферата на държавното управление. Те се регулират чрез законодателни норми на административното право, са защитени с различни мерки за отговорност.

Всички видове административни нарушения се разглеждат в Административния кодекс на Руската федерация и се обединяват в отделни групи за класификация. Има много от тях. Нека разгледаме някои от тях:

- административни нарушения, свързани с нарушаване на правата на гражданите.

- Нарушения, свързани със здравето на гражданите на страната.

- административни нарушения в областта на защитата и използването на собственост (частни или обществени);

- Престъпления, свързани с проблемите на околната среда и управлението на околната среда.

- административни нарушения в промишлеността, строителството и енергетиката.

- Нарушения на административния план в земеделието, животновъдството и обработката на земята.

Административни нарушения в транспорта.

- Престъпления в областта на управлението на превозните средства.

- незаконни действия в областта на комуникацията и развитието на информацията.

- Нарушения в стопанската дейност.

- Данъчни нарушения, финансови измами и нарушения при сделки с ценни книжа на пазара.

- административни нарушения в митническата област.

- Административен характер, засягащ дейността на институциите на публичната администрация.

- Нарушения на режима за временно пребиваване и пребиваване на чуждестранни граждани и ЛГБ.

- Нарушения, насочени срещу заповедта на държавната администрация.

- заобикаляне на социалните норми на обществото като цяло.

- Престъпления в областта на военната регистрация на наети лица и лица, отговорни за военна служба.

Всички видове административни нарушения обединени в три основни групи. Това са престъпления в икономическата, социалната и административно-политическата сфера.

Видове административни нарушения също варират в зависимост от естеството нанеправомерния акт и наложените санкции. За нарушения от административен характер се прилага наказателна отговорност, която възстановява закона. Такъв акт може да бъде умишлен или поради небрежност. Но в това, а в друг случай, трябва да има вина. Административното наказание, на първо място, преследва образователни и превантивни мерки. Административните санкции включват следното: административна глоба, конфискация, предотвратяване, изземване, коригиращи обществени работи, арестуване и извеждане от страната.

Свързани новини


Коментари (0)

Добавете коментар