/ Основни права и задължения на гражданите на Руската федерация

Основни права и задължения на гражданите на Руската федерация

Правата и задълженията на гражданите на Руската федерация като цяло съвпадатс подобни списъци на всички прогресивни състояния на света. В нашата страна съответните правила се регулират от основния закон - Конституцията, по-точно - втората й глава. В същото време в най-важния документ на страната се отбелязва, че списъкът на гражданските свободи и права по никакъв начин не намалява значението на други основни природни права.

Права и задължения на гражданин на Руската федерация съгласно Конституцията на Руската федерация

правата и задълженията на гражданите на Руската федерация

Основният закон на нашата държава в осигуряванетоосновните права и свободи на човешкото лице априори предполагат тяхната неотменимост и естественост. Правата на всяко лице са ограничени до такава граница, че те влизат в конфликт с правата на другите и водят до ограничаване на техните граждански свободи. Една от основните разпоредби на правната част на Конституцията е принципът на универсалното равенство пред правната и съдебната система, независимо от пола, националността, политическите възгледи, расата, религиозните предпочитания, социалния, служебния или имуществения статус и т.н. Гражданското право се основава на идеи

задълженията на гражданин на Русия по конституцията на Руската федерация
философи-хуманисти от съвременното време и предполага, че правото на живот, защитата на частната собственост, неприкосновеността на личността, достойнството, тайната на кореспонденцията и други подобни потребности са естествени.

Политически права и задължения на гражданите на Руската федерация

Конституцията на държавата ясно заявява тованай-високият и единствен източник на власт в страната е руският народ. В същото време целият бюрократичен апарат и всички власти се считат за изпълнители на волята му. Според законите всеки гражданин има право да насочва участието си в управлението на делата на страната му. Такова участие може да има две форми: медиация - т.е. право на избор на политически сили и представители на държавния апарат; пряко - правото да бъдеш избран за правителствени органи.

Социално-икономически права и задължения на гражданите на Руската федерация

Тези права са посочени и в членовете на главнитезакон, който идва от факта, че всеки човек е свободен да използва своите способности и имущество в името на реализацията на бизнес цели. Разбира се, ако не са в нищо

социалните права на руските граждани
противоречат на съществуващото законодателство. Социалните права на гражданите на Руската федерация предполагат правото на работа, достойно възнаграждение за работа с ясно определен минимум. Това включва правото да притежавате частна собственост. В същото време задълженията на нашите сънародници също имат определен списък от изисквания. Сред тях, навременно плащане на данъци в съответствие с установения размер, изпълнението на военните задължения и така нататък.

Духовни права и задължения на гражданите на Руската федерация

В културната сфера, вътрешното законодателствопоемат правото самостоятелно да избират своя собствен път в реализацията на своите способности, правото на надеждна информация за събитията в държавата и света, чиста околна среда и т.н.

Свързани новини


Коментари (0)

Добавете коментар