/ Етапи на развитие на психиката

Етапи на развитие на психиката

Етапите на развитие на човешката психика са станали известни вмного поради изучаването на животинското съзнание. Декарт започва и антропопсизъм. Тази теория предполага, че психиката е явление, характерно само за човека. Съзнанието като свойство на живата материя признава биопсизма. Връзката между психиката и нервната система се определя от направление на науката, като например невропсихизма, а пансихизмът дава духовност на всички живи и неживи.

В днешно време науката за психологията се основававърху появата и развитието на съзнанието в присъствието на еволюцията на материята и разчитайки на придобитите знания, идентифицира основните етапи на развитието на психиката. Материята е снабдена с такова свойство като отражение, което предполага взаимно проникващо действие на обектите. Проявлението на отражение е способността да се реагира на външни стимули.

Форма на съществуване на материята и външните особеностистимулите определят естеството на реакцията. Физическото отражение е например впечатление за крака на пясъка или огледален образ. Химическото отражение може да бъде представено като придобиване на ново вещество чрез комбиниране на двете начални и биологичното отражение е преходът на неорганичното вещество към органичната материя. Най-простата форма на биологично отражение, характерна за живите организми, е раздразнителност.

Леонтиев ембрионална форма на психическо отражениеопределя чувствителността. Неговата отличителна черта е появата на реакция към дразнител, който не участва директно в метаболизма. Появата на чувствителност се дължи на сигналния характер на отражението, което прави възможно да се прояви активна реакция към променящата се среда и да се развият отделно изолирани поведенчески отговори. Този етап на развитие характеризира присъствието на сетивните органи, движението и координирането на органа, т.е. нервната система. Етапите на развитие на психиката започват точно с това - първичният етап на елементарната сензорна психика. Характерно е и частичното отражение на свойствата на обектите, а не на обекта като цяло, както и на инстинктивната форма на възприятие.

Етапи на развитие на психиката във филогенети

Благодарение на еволюцията и развитието на живите организми,нервната система става по-сложна, мозъкът и гръбначният мозък, кортексът на полусферите се образуват и накрая се развива мозъкът. Кората на полукълбото анализира информацията, която предава околната среда, се ръководи от промени и формира ново поведение. Етапите на развитие на психиката стават още една стъпка - етапът на възприемащата психика, която е присъща на възприемането на ситуацията като цяло: става възможно да се реагира незабавно на няколко стимула и да се направи общата картина. В допълнение към инстинктите се развиват уменията, които представляват верига от научени движения за постигане на определена цел. Необходимо е да се подчертае връзката между кората и стабилните умения. Най-силно организираните гръбначни животни (отряд от примати) се развиват по-нататък и наблюдават интелектуалното поведение.

Етапът на интелигентността (ръчно мислене)характеризираща се със значително усложнение и развитие на централната нервна система и, разбира се, увеличаване на мозъка. Също така се характеризира с доста съзнателно поведение и използване на инструменти и други продукти. Инстинктите и уменията обаче не губят значението си, играят важна роля в живота.

Етапи на развитие на психиката на животните на това нивокрай, като се отдалечава пътя към развитието на човешкото съзнание. Човекът, който е върхът на пирамидата на всички живи организми, притежава не само разработен мозък, но и множество умствени способности (логично и последователно мислене, фантазии и т.н.).

Свързани новини


Коментари (0)

Добавете коментар