/ / Каква е разликата между властта и лидерството в една организация?

Каква е разликата между властта и лидерството в организацията

Въпросите на лидерството и силата на човечеството се притесняватвинаги. Днес компетентни лидери на организации, учители, представители на всички научни, производствени и мениджърски области обмислят взаимоотношенията си.

За да разберем как се различават лидерството и властта в една организация, е необходимо да разберем смисъла на тези термини.

лидерство в организацията

Силата е способността да налагате волята си,да повлияе на поведението и дейностите на хората, да организира всички процеси, въпреки одобрението или неодобрението на подчинените. Силата може да бъде различна: мениджърска, политическа изпълнителна власт и т.н. Но целта на всяка сила е да накара хората да се подчинят на волята на лидера. Мениджърите могат да използват различни методи, за да упражняват своите лидерски права. Достойните и грамотни най-често използват стимули, интерес, по-малко честни са в състояние да запазят собствената си сила да използват провокации, изнудвания, заплахи, авторитарни методи на лидерство. Някои групи (особено гангстери или паравоенни) използват открито насилие и заплахи, за да запазят собствената си власт.

Същността на властта обаче не се променя.

Главният, главата е най-често назначенначалници. Ако говорим за държавна власт, то може да бъде избирателно, понякога наследено. В историята на двете държави и организации (дори модерни) имаше случаи, при които властта беше конфискувана. В държавните структури това са обикновено въоръжени или революционни преврати, в организации, особено днес - нападение.

Силата и лидерството в една организация могат да принадлежат на един човек, но по-често лидерите и лидерите са различни хора.

Лидерът е универсален човек.доверие и уважение, способни да водят хората, да влияят върху техния мироглед, действия, поведение. В системата на междуличностни взаимоотношения такива хора се подчиняват.

власт и лидерство в организацията

Лидерството в една организация може да бъде формално. Официалните лидери често заемат лидерски позиции, те са инвестирани със сила, но нямат никаква власт в организацията, или тяхната власт не е достатъчно висока. Официалните лидери се подчиняват, защото са инвестирани със законна власт.

Неформалното лидерство в една организация можепринадлежат на всяко лице, което се ползва с общия престиж или власт на мнозинството. Неформалният лидер трябва да бъде справедлив, да може да влияе върху хората и техния мироглед с помощта на техните способности и умения.

лидерство и власт в организациите
Понякога се случва управител, назначен отгоре да се превърне в истински, а не формален лидер.

Лидерство в организацията - един от най-мощнитефактори за неговия успех, развитие и усъвършенстване на всички нови, прогресивни прогресивни, които все още не са включени в списъка на планираните, задължителни за осъществяване на дейностите.

Днес всеки образован и замислен лидер:

- Знае, че най-големите ползи и ефективносторганизации, независимо дали това е обикновен малък офис или голямо предприятие, ще доведе единство (взаимовръзка, разбиране) на лидера и неформалния лидер на екипа.

- Разумно показва своята мощ и формалностлидерство в организацията. Балансирането на властта е такова управление, при което изискванията на ръководството са достатъчни за постигането на поставените цели, но не толкова, колкото да предизвикат недоволство или открит протест на служителите.

И накрая, разбира, че е надолу по течениетослужителите също са надарени с власт, макар и неформални. Например дейността на ръководителя зависи до голяма степен от компетентността на неговия секретар или други служители. В крайна сметка тези хора имат необходимата информация, необходимите умения и способности.

Свързани новини


Коментари (0)

Добавете коментар