/ Характеристики на ученик: техники на писане

Характеристика на ученика: техники на писане

Характеристиките на писането изискват управителинякои умения. Основното в този документ е правилният дизайн и точното посочване на бизнес, психологически, професионални качества. Може би тези препоръки ще опростят процеса на изготвяне на официален документ.

профил на студентите

Характеристики на ученика, както и на всекидруго лице започва с посочването на организацията. Обикновено достатъчно ъглова маркировка, показваща адреса, името, координатите за връзка на организацията, изходящия номер.

Следва заглавие, съдържащо информация забиографични данни за ученика или стажанта. Например: "Характеристика на студент през първата година на SFU Иванив Виктон Гаврилович, роден през 1988 г." Тук можете да посочите допълнителни данни: отдела, а ако говорим за студент, точно мястото на практикуване.

В следващия блок се показват обучение ипрофесионалните качества на ученика: отговорност и старание, постоянство и ниво на познание, способност за самостоятелно учене, трудности, които причиняват определени аспекти на обучението. Ако това е характеристика на студент във военна служба за регистрация или вписване в университета, можете да посочите как той се справя с обучението си като цяло, кои предмети предизвикват затруднения и на кого студентът има особен интерес.

характеристика на студента в проекта на борда

Също така е важно да се посочи отношението към работата,физическа годност. Ако младият човек има допълнителна специалност, тогава е възможно да се уточни в характеристиката. Ако характеристиката на студента е написана от мястото, където той практикува, тогава се препоръчва точно да се посочат всички дейности, които той е усвоил.

Освен това се препоръчва да се характеризират нивото икачеството на знанията, придобити по време на обучение или обучение. Характеристиките на ученика могат да съдържат и елементи от неговия психологически портрет: темперамент, тенденция към определени видове дейности, манталитет, способност за концентрация, обществени дейности и др. Тук можете да отбележите каква мотивация за ученика е най-подходяща.

Личните качества, които функция съдържана студента не трябва да бъде много отрицателен. Например, фразите могат да бъдат създадени по следния начин: "той не може да прави монотонна работа от дълго време, но има организационни умения".

Освен това, описанието на един студент трябва да съдържа блок, който информира как той изгражда отношения с другите: студенти, възрастни и позиции и т.н.

Ако характеристика на студент от място на обучение е изготвена за военна служба за регистрация и вписване, можете да посочите нивото на физическото обучение и видовете спорт, които той е направил по време на обучението си.

студентски профил от мястото на обучение

Последният етап - заключенията. Учителят има право (когато става дума за военна служба или практика) да посочи от каква гледна точка видът на дейност за ученика е оптимален.

Освен това в последния параграф трябва да посочите къде и за кого се предоставя характеристиката на студента.

Когато композирате този документ, не забравяйте, че можете да го издавате само лично и срещу получаване, уверете се, че сте уверили този подпис на главата и кръгъл печат.

Свързани новини


Коментари (0)

Добавете коментар