/ Класификация на политическите партии

Класификация на политическите партии

Асоциации, залегнали в политическата сценаса важен фактор за развитието на обществото. Функциите на политическата партия се определят от нейната роля в обществото. А броят им е пряко повлиян от нивото на икономическа, културна и социална зрялост.

Светът на партиите е много разнообразен и непостоянен. Някои се държат дълго време на политическия хоризонт, други бързо изчезват. Редиците на някои постоянно се попълват, докато други включват само няколко хиляди членове. Двусмислената история на политическите партии, разбирането на тяхната природа подтикна теоретиците на науката да систематизират това явление. Дълбоко вникване в същността на въпроса ни позволи да идентифицираме най-характерните черти и да създадем типология. Класификацията на политическите партии не съществува само по себе си. Разнообразието им зависи от това кой критерий стои.

По този начин класификацията на политическите партии може да се основава на техните функции, методи на дейност, социална база, идеология и т.н.

Най-продуктивно и общоприето бешесистематизация M. Duverger. Той създава двукомпонентна класификация на политическите партии. Тя се основаваше на организацията на живота в партиите, на разликата в тяхната структура. Така, въз основа на структурните характеристики, той идентифицира следните асоциации:

1. Персонални партии. Те произхождат от периода на раждане на демокрацията, когато правото на избор не е на разположение на всички. Те изразиха изключително интересите на буржоазията и се стремяха да обединят колкото се може повече политически елити, а не да увеличат своите редици за сметка на броя на членовете на фракцията. На териториална основа кадрите създават комисии. Във всяка от комисиите има постоянна група от активисти с опит в работата с обществеността. Основната им роля е провеждането на предизборната кампания и нейната организация. Те също така участват в подбора на кандидати за участие в избори. Между тях, комисиите, като правило, не са свързани. В партии от този тип няма регистрация, членска система, системно плащане на членски внос. Този факт позволи на господин Дювергер да ги нарича персонал. Това са предимно консервативни и либерални съюзи в Европа.

2. Масови партита. Те се появяват с разрешението на всички граждани да участват в изборите. Основната ориентация на такива партии е обучението на масите, формирането на елита от тях. Те могат да бъдат организирани според териториален принцип или според производството. Масовите партии, за разлика от кадрите, винаги са отворени за нови членове, които се интересуват от външния им вид. Това се дължи на съществуването на такива организации за сметка на постоянния принос на членовете му. Необходимостта от справяне с проблемите на парите доведе до факта, че в рамките на този съюз възникна трудна йерархична структура. За укрепване на единството на организацията се въвежда партийната система.

Масовите асоциации, освен това, са разделени на три типа:

- комунистически;

- социалистически;

- фашистка.

За масите и кадрите партиите отговарят на левия ("пролетарски") и на десния ("буржоазен"). Фашистките организации са изключение, тъй като като маса те имат правилно пристрастие.

Също така се разделя на маса и персоналсъответства на разделението на партии със слаба и силна организация. Сдруженията на персонала са децентрализирани. Това ни позволява да ги свързваме с лошо организирани групи. В тях централните органи не са авторитета на независими комисии.

В масовите синдикати обаче има силна организация и централизиран характер.

Постепенно и в същото време постоянно социалнопромените в развитите страни доведоха до факта, че класификацията на политическите партии, предложена от М. Дувергер, многократно е била подобрявана, допълвана и коригирана. Но все пак основното разделение според идеологията и целите остава същото.

Свързани новини


Коментари (0)

Добавете коментар