/ / Възможна римума за думата "душа"

Възможно римуване за думата "душа"

Днес, в статията ще разгледаме какво може да е рима на думата "душа". На първо място, гласът "вдъхновява" идва на ум. Повечето хора имат "добра" душа.

Силни двойки

рими за душата
Отлична римува за думата "душа" - "преодолявам". Можете също да използвате опцията "разрушени". За римимата думата "заглушаване" също е подходяща. Подходящ в този случай и глаголът "катастрофа". Възможният вариант - "зашеметен". Думата "намеса" също ще ни помогне. Поетичната двойка може да създаде и глагол "решава". Трябва също така да се позовете на думата "Rush". Възможна и подобна опция като "заглушаване". Една отлична римува се формира с думата "диша".

съществителни

Продължаваме да обсъждаме руски рими. И думата "уши" ще ни помогне в това. Не можем да направим без молив. В този случай "паша" може да бъде много полезен. Не трябва да забравяме и за "гърба". Една отлична комбинация може да се получи с едно съществено "стъпка". Що се отнася до живите неща, няколко "жаби" ще ни помогнат. За римите думата "шанс" е подходяща. Можете да използвате опцията "крило". Прекрасна поетична двойка ще се появи с думата "топка". В стихотворението можете да опишете "бебето". Лесно е да отидете на умствено пътуване през една от "мини". Можете да опитате да опишете "пейзажа". Шах също ще ни помогне. На дрехите приляга "шал". Не можете да правите без "стотинка". Добър вариант е "тръстика". Подходящ за рими и думата "хижа". От дрехите до нас "шалът" ще ни помогне. Ако речта в стихотворението е за спорт, не можете да правите без "шайби". В този случай "чар" ще помогне. Може би героят на бъдещото стихотворение ще бъде "padishah". За римимата е подходяща и думата "глупаво". Храната може да се нарича "юфка". Можете да използвате едно от следните съществителни имена: кофа, латвийски, southpaw, krepysham, мишка, анимационен филм, kulesh, братство, чуваш, пуйка, гюлаш.

Други опции

Руски рими
Достойно рима за думата "душа" - "предотвратено". Също така, една от следните опции може да се използва в зависимост от съдържанието на бъдещата работа: решаване, се ангажират, побързай, отхвърля, не е добро, шепот, пълна shershav, грях, страх, разбърква се, да си поема дъх, ровичкане, смях, гъмжи, дишане, rassmeshat, изслушани от, zaspeshat, уши, шумолене, да наруши, плаши, трептене, изгнили, svershat, пуста грешка, nasmeshat, разбърква rastormoshat, гниене, raspotroshat, ще завърши, шумолеше се тревожете, vspoloshat, да се смесват, povoroshat, грях, raspushat, razvoroshat, priporoshat, смесва и т.н. edreshat, posmeshat, pomelteshat, направи грешка, peresmeshat, perevoroshat.

Сега знаете какъв ритъм може да бъде за думата "душа".

Свързани новини


Коментари (0)

Добавете коментар