/ / Writers-classics и пример за артистичен стил

Писатели - класика и пример за артистичен стил

пример за артистичен стил
Всяка творба на класическата литературае пример за артистичен стил. Неговата задача е изразена в рима от Александър Пушкин - "предизвиква" "чувства" със своята "лира". Характерна особеност на художествената художествена проза е, че нейният заговор е "изстрелян" от автора в специален свят, пресъздаден от него с помощта на създадени образи. Всъщност, художественият стил е "лирът", който представя на въображението на читателя специално, изобразително представяне на живота.

Сред писателите има истински виртуози. Очарователните критици наричат ​​творбите си "стихотворения в проза". Така че Тургенев и Гогол пишат. Те дадоха на всеки един впечатляващ авторски арсенал от артистични средства всеки от своя собствен текст на артистичен стил. Пример за това може да служи за описание на Днепър на Гогол, представено му в "ужасно отмъщение". Авторът влияе върху психиката, емоциите чрез използването на думи в фигуративен смисъл (тропове и стилистични фигури). За пътеки са известни включва алегории, хипербола (преувеличено), прилагателни (представителство на изображението), литотес (унизителни), метафора (за сравнение), чужда самоличност (решение на неодушевено, като човек). Един пример за стила на изкуството, отвесни хиперболата, например, може да се види в твърдението, че тя не се дава една птица летят до средата на Днепър. Но каква е артистичната мощ? Стилистичните фигури са друг вид вербални конструкции. Това включва анафора и епифора (арматурно повторение на думи в началото и в края на текста, съответно), антитеза (опозиция), асиндетон и polisindeton (асиндетон и полисиндетон), оксиморон (сравнението на несъпоставими).

художествен стил на реч примери за текстове
Поетът осъзнава художествения стилпоезия, драматург - драма, писател - проза. В същото време, както споменахме по-горе, "пресъздаденият" свят неизменно носи "авторски" отпечатък. В края на краищата, виждаме сюжета през очите на автора, ни се представят неговите оценки на събитията, характеристиките на хората, допусканията, отраженията.

Нека си припомним друг артистичен стилмогат да бъдат характеризирани като смесени. Тя се основава на литературни, но има значителни различия. Това е художественият стил на речта. Примери за текстове за него използват по-кратки фрази, използването на местен жаргон, диалектизмът е добре дошъл. Тя е насочена директно към слушателите и е силно емоционална. Руската класика, нашият съвременник Виктор Пелевин, блестящо представя сцена на такава реч от името на неговия характер - Чапаев в етапа на своето изпълнение, преди да бъде изпратен на фронта (романа Чапаев и Празно). Вместо дългите речи за отношението към услугата, Пелевински Василий Иванович изрично казва: "Неха да царевица! ... Опитайте се! "Пример за артистичен стил е убедителен с разговорна мелодия, маневра с нарязани движения, универсални завои на багажника и слушатели отдясно и наляво. Думите му включват както архаизми, така и жаргон, които са най-близо до съзнанието на работниците, отразяват това, което искат да чуят.

пример за стил на текстовото изкуство
Артистичният стил има още една характерна особеностфункция - бетон фигуративното изображение. Чрез него, като маркирате частния, наистина подчертава знаците на провеждането на широк, родово общество. Според принципа на подобието е дадена кратка характеристика на дълбоки социални явления и процеси. Като пример за художествен стил в комедията "The Ревизор" от снимки на кмета, съдията, пощите, попечител благотворителни институции на с характеристиките на корупцията в цялата провинциалното правителство на Русия XVIII век.

Свързани новини


Коментари (0)

Добавете коментар