/ / Тема на поета и поезия в текстовете на Пушкин (накратко)

Темата на поета и поезия в текстовете на Пушкин (накратко)

Проблемът за творчеството беше адресиран от много хораизвестни писатели. Темата на поета и поезията в текстовете на Пушкин, например, заема доста голямо място. За нейната специална роля, висока цел, той говори в много от своите стихотворения. Ето няколко от тях: "Свобода, сеяч, пустиня" (1823 г.), "Пророк" (1826 г.), "Поет" (1827 г.), "Ехо" (1831 г.), "Паметник" 1836).

темата на поета и поезия в текста на Пушкин

Какво разбра Пушкин по поезия?

Поезията е отговорна и трудна работа.смята Александър Сергеевич. Поетът се различава от обикновените хора, че е дал да чува, вижда, разбира какво не чува, не вижда и не разбира обикновения човек. Авторът с подаръка си влияе върху душата си, тъй като е способен да "изгори" човешкото сърце с глагол. Но поетичният талант не е само дар, но и голяма отговорност и тежко бреме. Тъй като темата на поета и поезията в текстовете на Пушкин заслужава специално внимание.

Влиянието на поезията върху хората

Следователно влиянието му върху хората е много голямопоетът трябва да бъде модел на гражданско поведение, да се бори с публичната несправедливост и да показва устойчивост в тази борба. Той трябва да стане разумен съдия не само във връзка с другите, но преди всичко със себе си. Истинската поезия, според Пушкин, трябва да бъде жизнерадостна, хуманна, да събуди хуманизма и добротата. В горните стихове Пушкин говори за трудните отношения на поета с хората и властите за свободата на творчеството.

"Пророкът"

темата на поета и поезия в текстовете на Пушкин Grade 10

В гимназията темата се разглежда подробнопоет и поезия в текста на Пушкин. Урокът в клас 9 е задължително посветен на това стихотворение. Пророкът, според Александър Сергеевич, е идеалният образ на истински поет в най-висшето си призвание и същност. Това стихотворение е създадено през 1826 г. - трудно е за времето на духа на духа на душата му, което е причинило новината за стрелбата на Decembrists. Тази работа разкрива подробно темата на поета и поезията в текстовете на Пушкин.

Александър Сергеевич се позовава на книгата на пророкаИсая. Той също беше в отчаяние, наблюдаваше света, виждайки, че е измъчван от пороци и беззакония. За истински създател ежедневното съдържание, което запълва умовете и сърцата на хората, трябва да стане тъмна пустиня ... Той търси духовно удовлетворение и се стреми към него. Нищо повече от негова страна не е необходимо, тъй като жадните и гладни със сигурност ще бъдат изпълнени.

темата на поета и поезията в лиричния поет урок "Пушкин" в степен 9

Поетът-пророк проникнал в живота на по-ниските и по-високитеприродата, чуваше и обмисляше всичко, което се случва в света, от полета на ангелите до потоците от влечуги, от въртенето на небето до стагнацията на земните растения. Който е получил зрението си, за да види цялата красота на света, болезнено чувства грозотата на реалността, в която живеят хората. И той трябва и ще се бори с него. Оръжието и действието на поета са думата на истината. Но за да не боли, но изгаря сърцето, трябва да се запали жилото на мъдростта от огъня на голямата любов. В допълнение към образа на шест-крило серафим от Библията, последното действие на Божия пратеник е взето от него:

"И въглища, които горят с огън,
В лоното на дупката воденин.

Принадлежи към библията и общия й тонстихотворение, великолепно и безразборно величествено. Липсата на относителни местоимения, подчинени клаузи и логически съюзи под доминирането на един съюз "и" (се повтаря двадесет пъти в тридесет стиха), по мнение на В. Соловьов, приближава езика на Пушкин до библейския.

В Пророка лиричният герой на стихотворението не се чувства осквернен от беззаконията, създадени в обществото, но не е безразличен към това, което се случва наоколо, макар че той не може да промени нищо.

темата на поета и поезията в текстовете на стихотворението на Пушкин

"В часове на забавление ..."

Смята се, че продуктът не е ограничентемата на поета и поезия в текста на Пушкин. Поеми, посветени на нея, са многобройни. Така че, някои от характеристиките, ехото на "Пророка" могат да бъдат намерени в по-късната работа на Александър Сергеевич "В часовете на забавление ...". Тя е написана през 1830 г. Темата на поета и поезията в текстовете на Пушкин звучи малко по-различно тук. В него духовната трансформация на автора отразява трансформацията на пророка, физически и морална, която се случва, след като е бил изгорен в тигела на човешкото страдание.

Целият живот на Пушкин беше ярко доказателствоче неговите мисли са верни. Неговата свободна, дръзка поезия протестира срещу робското потисничество на народа, призовавайки към борбата за освобождение на народа. Тя подкрепяше духа на приятелите на Пушкин, които бяха в изгнание, ги вдъхнови с постоянство и смелост.

"Arion"

Много многообразна тема на поета и поезия в текстоветеПушкин. Накратко описваме следното стихотворение "Арион", създадено през 1827 г. Той говори за необходимостта от кураж и постоянство. Алегоричното стихотворение пресъздава трагичните събития от декемврийското въстание от 1825 г.

Въпреки факта, че плувците на Decembrist починаха, певицата Арион остана вярна на благородната мисия, продължавайки да проповядва идеалите за справедливост и свобода. Той заявява: "Аз пея старите химни."

В по-късни стихове от Александър Сергеевичпо-често започват да звучат мисли за смисъла на човешкия живот, неговата слабост, преходност, има чувство за преждевременна смърт на поета. По това време Пушкин, като че ли, обобщава творческата работа, опитвайки се обективно да оцени стойността на своето наследство.

темата на поета и поезия в текстовете на Пушкин за кратко

"Паметник"

През последните години от живота и творчеството продължавахубава тема на поета и поезия в текстовете на Пушкин. Стихотворенията, посветени на нея, неизменно се различават в възвишен стил. И така, в стихотворението "Паметник", написано през 1836 г., поетът се позовава на древното наследство, защото това произведение е свободен превод на един от одрите на Хорас. Пушкин изразява увереността си, че ще живее в паметта на народа. Това право му дава създаден "не от ръце" паметник, който той издигал на себе си, тъй като винаги бил пророк, гласът на руския народ.

В това стихотворение Пушкин накратко и накраткоговори за целта и смисъла на неговата поезия, виждайки основната заслуга на своята личност, че като пророк-пророк той събуди милост, милост, желание за справедливост и свобода в хората. След като дойдохме в контакт с поезията на Пушкин, започнахме да чувстваме желанието да станем по-чисти, по-добре, да се научим да виждаме хармония и красота наоколо. Следователно, поезията наистина може да трансформира света.

Краят на стихотворението е традиционен призив към една муза, която трябва да се подчинява на Божиите заповеди, тоест гласовете на истината и, без да обръща внимание на мнението на "невежите глупаци", следва целта.

Александър Сергеевич в много стихотворенияповдигна се темата за самотата на великия поет сред безразличната тълпа. Ярък пример за това е стихотворението „За поета”. Пушкин призовава да бъде твърд, спокоен и мрачен в лицето на тълпата и двора на глупака.

"Книжар с разговор с поет"

темата на поета и поезията в стиховете на Пушкин

В друго произведение, "Разговорът на книжар с поет" (1824), има подобен призив, когато авторът обмисля славата.

В периода, когато тази поема е написана,Поетът участва в сбогом на романтизма, прехода му към суров реализъм. Написано е по темата за литературното творчество, което е важно по това време като начин за изкарване на прехраната като професия. Тези въпроси притесняват автора, тъй като той е един от първите, които живеят на литературния си доход.

Тук темата е покрита от нетипична гледна точка.поет и поезия в текста на Пушкин. Резюмето на стихотворението е както следва. В него се говори за дуела на поета и книжарника, за романтиката и прагматиката. В диалога между двамата герои “поезията” и “прозата” се противопоставят в смисъл на романтични, “възвишени” идеи и “прозаично”, трезво възприемане на живота. Тя завършва с победата на книжарника. Поетът се премества на езика на сделката, а речта на стиха се заменя с проза.

темата на поета и поезията в поезията на Пушкин

„От Пиндмонт“

Не мисля, че Пушкин смята себе си по-горедруги хора, когато говорят за "глупаци" и "невежи". Той само подчертава, че решенията му са независими, че има право да отиде там, където го води "свободният ум". Тук Александър Сергеевич говори недвусмислено. Стихотворението "От Пиндемонти", написано през 1836 г., казва, че да бъдеш свободен означава да не се идентифицираш с някоя от социалните групи, да не участваш в социални вълнения, да не зависиш от царя.

Музата на Александър Сергеевич Пушкин храбро и вярно служи на красотата, свободата, справедливостта и добротата. Не е ли това ролята и същността на истинската поезия?

Детайлно училището изучава темата за поета и поезията в текста на Пушкин (10-ти клас). За повече информация можете да се обърнете към всеки учебник по руска литература.

Свързани новини


Коментари (0)

Добавете коментар