/ / Художествен образ в литературата и изкуството

Художествен образ в литературата и изкуството

Всяко произведение на изкуството, създадено отталантлив художник, оставя "дълбока следа" в сърцето и ума на зрителя или читателя. Това, което има толкова силно въздействие, ви прави дълбоко преживяване и съпричастие с това, което сте видели, четете или чувате? Това е художествен образ в литературата и изкуството, създаден от умението и личността на твореца, който е успял да преосмисли и трансформира реалността, да я направи съгласуван и близък с нашите собствени чувства.

Какъв е художественият образ

Артистичният образ в литературата и изкуството -това е всеки феномен, генерализиран и творчески пресъздаден от художника, композитора или писателя в предмета на изкуството. Той е ясен и чувствен, т.е. е разбираемо и отворено за възприятие и е в състояние да предизвика дълбоки емоционални преживявания. Тези особености са присъщи на образа, защото художникът не само копира явленията на живота, но ги изпълва със специален смисъл, ги оцветява с помощта на индивидуални техники, прави ги по-големи, цялостни и обемни. Естествено, за разлика от научното, художественото творчество е много субективно и привлича преди всичко личността на автора, степента на въображението му, въображението, ерудицията и чувството за хумор. Яркият образ в литературата и изкуството също се създава чрез пълната свобода на творчеството, когато художникът открива безкрайните разстояния на артистичната фикция и безграничните начини за изразяването й, с помощта на които създава своята работа.

Особеността на художествения образ

Художествен образ в изкуството и литературатаТова е изненадващо цялост, за разлика от научно творчество. Той не прави дисекция на феномена на съставните си части, и като се има предвид цялата неделима цялост на вътрешни и външни, частни и публични. Оригиналността и дълбочината на света на изкуството се проявява в това, че изображенията в произведенията на изкуството са не само хората, но и природата, неодушевени предмети, града и страната, индивидуалните черти на характера и личностни черти, които често дават облика на фантастични същества, или, напротив, много здраво стъпил на земята , предмети от бита. Пейзажи и натюрморти, изобразени в картините на художника, както и образите на тяхната работа. Айвазовски боядисване на морето в различните часове на деня и годината, той създава един много подробен художествен образ, който е и най-малките нюанси на цвят и светлина, за да преминават не само красотата на морски пейзаж, отношението на художника, но и събуди въображението на зрителя, като го нарече чисто лични чувства.

Имиджът като отражение на реалността

Художествен образ в литературата и изкуствотомогат да бъдат много чувствени и рационални, много субективни и лични или фактически. Но във всеки случай това е отражение на реалния живот (дори във фантастични творби), тъй като създателят и зрителят са склонни да мислят в образи и да възприемат света като верига от образи.

Всеки художник е създател. Той не само отразява действителността и се опитва да отговори на екзистенциалните въпроси, но също така създава нови значения, важни за него и за времето, през което живее. Ето защо художественият образ в литературата и изкуството е много голям и отразява не само проблемите на обективния свят, но и субективните преживявания и отражения на автора, който го е създал.

Изкуството и литературата като отражение на целтасветът расте и се развива с него. Времената и епохите се променят, възникват нови посоки и тенденции. Най чрез художествени образи преминават през времето, трансформиране и мутира, но в същото време има нови, в отговор на исканията на време, историческа промяна и лично на климата, тъй като изкуството и литературата - е преди всичко отражение на реалността чрез непрекъснато променящите се и в съответствие със системата време на изображения.

Свързани новини


Коментари (0)

Добавете коментар