/ / Изкуство и сила: тяхното влияние един върху друг и взаимодействие

Изкуство и сила: тяхното влияние един върху друг и взаимодействие

През цялата история на цивилизациятаима интересна и съвсем естествена връзка - взаимодействието на изкуството и силата. Изглежда, как могат да се повлияят взаимно две напълно различни сфери на човешкия живот? Но въпреки това, когато разглеждаме категории като изкуство и сила, става очевидно, че те са много по-близо, отколкото се вижда от самото начало. И двете засягат волята и емоциите на човека, променят го и подчиняват конкретна цел.

Как изкуството засяга властта

За да се разбере естеството на взаимодействието между политическата система и творчеството, е необходимо да се знае какви са те.

Силата е способността и способността да оказва известно влияние върху поведението и дейностите на хората чрез множество различни средства.

Изкуството - най-важната част от културния живот, един вид духовно и практическо овладяване на света и взаимоотношенията в него.

Как могат тези категории да взаимодействат помежду си?

Изкуството е въплъщение на полет на фантазия,проявление на свобода и творчески дух на човека. Независимо от това, тя често се използва от силните, за да постига определени политически и религиозни цели. Как беше направено това? Долната линия е, че изкуството и силата са способни да улавят умовете на хората и да налагат определена линия на поведение. Благодарение на работата на изключителни скулптори, поети и художници, лидерите на страните засилиха властта си, като омаловажиха опонентите си, а различни градове запазиха своята слава и престиж.

как изкуството засяга властта

Изкуството ви позволява да въплъщавате ритуалите в действителности религиозни символи, създават идеални и величествени образи на владетели. Те са били надарени с изключителни качества, мъдрост и героизъм, които несъмнено предизвикват възхищение и уважение към гражданите.

По този начин не бива да се подценява влияниетосилата на изкуството, която се превърна в отличен инструмент за създаването на определен политически режим. За съжаление, често обикновените хора стават жертва на измама, постигнато чрез работата на поети и писатели.

Изкуство и сила в древността

Ако разгледаме взаимодействието на тези двеклонове на обществения живот, става очевидно, че преди много векове е било много важно средство за влияние върху хората. Изкуството и властта са особено зависими един от друг в древните суперсили. По този начин Римската империя в разцвета си е известна със своите скулптури, изобразяващи императори и генерали. Виждаме перфектната им физика, класически черти, изпълнени със смелост и кураж, и неволно импулсирани с уважение към тях. Какво можем да кажем за техните съвременници?

влиянието на властта върху изкуството [1]

Много интересно преплетено изкуство и силав древен Египет. Зороастрийската религия му е дала на фараоните силата на митичните същества. Често те са били изобразени с човешко тяло и глава на животно. Това подчертава тяхната божествена сила.

изкуството и силата в древен Египет

Средновековието

Ако разгледаме изкуството и властта в повечев по-късен период е възможно да се проследят значителни промени. Техниките на скулпторите, художниците и поетите са станали по-сложни, тъй като става все по-трудно да се повлияе на човешкия ум. Сега писателите, поръчани от царската администрация, създават украсени стихотворения, които описват подвизите и величествените дела на управляващите. Изкуството на тези времена даде на човечеството много забележителни артефакти. И така, Наполеон I, който се стреми да увековечи силата и силата на армията си, нареди създаването на Триумфалната арка в центъра на Париж, което е запазено до днес.

изкуство и сила

Съотношението на силата и изкуството в нашата страна

Историята на взаимодействието на тези категории в Русиясе изкачва до 15-ти век. По това време Византия, която е наследник на древния Рим, попада под нападението на варварите. Москва се превърна в културен и православен център на Евразия. Нашето състояние преживява бърз географски и икономически растеж, което изисква създаването на подходящ имидж. Дворът на московските царе се превръща в убежище за изключителни културно образовани и религиозни фигури. Те включват талантливи иконописци, архитекти, музиканти и строители.

Значението на влиянието на изкуството върху властта днес

Разбира се, в съвременния свят всичко се е променило, ноОписаната тема (сила и изкуство) остава много важна и релевантна. Взаимоотношенията с тези отрасли на дейност са особено силни в периоди на значителни политически и социално-икономически промени. Сега практически няма цензура, което означава, че всеки, който се стреми да изрази мислите и идеите си с помощта на изкуството, може да го направи, без да се страхува да бъде наказан. Това е много важен пробив по отношение на свободата на творчеството и духа.

Как изкуството засяга властта в нашето време? Сега тези две понятия са много далеч един от друг, тъй като хората могат да получават надеждна и пълна информация за вътрешната и външната политика на своята държава, както и да изразяват открито своите мнения. Вече не е необходимо да въздействаме на умовете на населението с помощта на красиви стихотворения и скулптури, за да укрепим доверието.

Изложби за влиянието на властта върху изкуството

влиянието на властта върху изкуството

Периодично в различни градове има изложби,подчертавайки този проблем. Те са от голям интерес за тези, които се интересуват от историята и политическите науки. Неотдавна подобна изложба се проведе в шведския музей. Носеше символното име "Изкуство за лордовете". Възможно е да се видят повече от 100 експозиции с участието на 400 експоната от различни епохи.

Свързани новини


Коментари (0)

Добавете коментар