/ / Концептуално изкуство: целта му е да предаде идеята за художник

Концептуално изкуство: неговата цел е предаването на идеята на художника

Концептуалното изкуство е модернистична формахудожествено изразяване, в който специфична концепция или идея (обикновено лично (с произход в съзнанието на художника) и сложни) да приеме формата на резюме, които не отговарят на изображения на базата на отричането на естетически принципи. По дефиниция, пионер на тази тенденция, американския художник Sol Le Вит, концептуализъм идея или концепция (концепция) е най-важният аспект на работата. Това означава, че решението е взето по-рано, и неговото изпълнение - просто формалност. Идеята се превръща в механизъм.

Концептуално изкуство
Като цяло, концептуалното изкуствое комбинация от различни тенденции, а не тясно свързано движение. Има много форми (сред тях: инсталации, представления, събития, ефимер). Тя произхожда от първата половина на двадесети век, не като художествено направление, а като специфична философия, която поставя под съмнение смисъла на самото изкуство. Дадистът Морис Душам, който въведе нова художествена практика, твърди, че идеята за произведение е по-важна от физическото й представяне. От средата на 60-те до средата на 70-те години концептуалните художници създават произведения, които напълно отхвърлят традиционните идеи за изкуство: естетика, експресивност, майсторство (включително спазване на пазарните изисквания).

 Древно изкуство
Независимо от това, важно е да се разбере, че концептуалниятизкуството се развива в последователност от авангардни движения (кубизъм, абстрактен експресионизъм и други подобни), които успяват значително да разширят границите на самата концепция за изкуството. Концептуалистите (в тесния смисъл) са финалистите на авангардната традиция. Всъщност няма значение дали този изключително сложен интелектуален вид се вписва в субективните представи за това какво трябва да бъде изкуството, защото фактът остава. Някои произведения на концептуалистите се възприемат от музеите, колекционерите, артистите като шедьоври на световното изкуство.

Чрез заемане на различни методи (например,минимализъм) идеен художници са се опитвали да преосмислят Не разчитайте на теоретичните основи на изкуството поп форма на изкуство. Е силно повлиян от гореспоменатата минималистични (своята простота), те са, в същото време категорично отхвърли своята концепция, която е въплътена в скулптура или картина, характерна за сетивната или "усещане" на изкуството (тя е създадена предимно за визуалното възприятие). Във връзка с това "концептуалният" преследва напълно различни цели. Древното изкуство на Египет, изразяване на идеите е много субективно и символично, тя може да служи в известна степен неговата асоциация. Идеята, според художниците, може да се оформи във всяка физическа форма. Връзката между художника, който използва всички елементи на изразяване, неговата работа и на зрителя напълно преобразен.

Шедьоври на световното изкуство

Концептуалното изкуство не е просто описаниеприрода в цялото му разнообразие. Художникът изразява отношението му към социалните, политически, технологични неща и процеси. В много случаи на зрителя и самия автор се превърне в неразделна част от това изкуство и неговите основни концепции. Това, което започна като движение, една от многобройните тенденции на изкуството на шейсетте години, замислена да демонстрира приоритета на идеята на художника, днес се смята в съвкупност (както естетична гледна точка на концептуализъм на), оказва голямо влияние върху съвременните форми на художествено изразяване.

Свързани новини


Коментари (0)

Добавете коментар