/ Как да поръчате печат на организация и къде да направите печат?

Как да поръчате печат на организацията и къде да направите печат?

Печатът на организацията има двойно значение - това е инструмент, който позволява да се потвърди автентичността на документа и впечатлението, което се получава от този инструмент.

Организация за печатане

Свързване на договори, удостоверяване на автентичносттаписма и документи остава наследство под формата на традиции, произхождащи от най-древните цивилизации - шумерски, египетски, стари индийски и т.н. Първите печати са печати върху животни и хора. Тези печати се поставят върху кожата със специални устройства, често с горещо горещо. С развитието на обществените отношения се развиха и методите за потвърждаване на собствеността. Понякога взаимоотношенията между държави и / или хора (принцове, търговци) се укрепват чрез писмени договори, които са удостоверени с личен печат на лице или печат на държавата.

Целта на печат в нашето време еудостоверяване на документи. Впечатлението се поставя на лицевата страна на листа на документа. Ако листовете в номера на документа, печат обикновено се поставя на последната страница, или на земята. Понякога документ по време на транспортирането до запазването на текста на разкриването и щетите се разточва на тръба. След това сложете печата върху восъка или восък, който покрива единица връв, свързваща тръба. Запечатва писма и колети, за да ги предпази от аутопсия. Плик, който е поставен в писмото затворен, в района на кръстовището на плика капеше разтопена восък или восък, след което се прилага шрифт чака втвърдяване.

Сега се използва печатът като инструментметал, каучук, пластмаса. Преди това отпечатъците са изрязани от мек камък (сапун, нефрит), слонова кост, метал (олово, калай, мед), дърво и др. Печат върху пръстен се нарича знак.

Печатът се циментира от споразумения между държавите
В Гражданския кодекс (CC) на Русия в раздел 4 нямаспоменаване на съществуването на печата на организацията като предпоставка за функционирането на юридическите лица. човек. Но неговата необходимост се определя от други закони на Руската федерация. Например, чл. 2 от Закон № 14-FZ от 1988 г. "За компаниите с ограничена отговорност" определя вида и задължителните реквизити на пресата.

Печатът на организацията трябва да е кръгов и да съдържа:

- Пълно наименование на организацията, нейната правна форма (OJSC, DAO, LLC, PE и др.) На руски език;

- местонахождението на организацията (област, област, град), както е определено в Хартата;

- регистрационен номер на организацията в държавния регистър;

- регистрационния номер на печата в регионалния регистър на печатите.

Посочените по-горе данни са задължителни за всички стопански субекти.

печат на организация
Освен това печатът на организация може да съдържа име на фирма на всеки език, емблема и / или търговска марка, регистрирана в съответствие с установената процедура.

За да поръчате печат на организацията, трябва да подготвите оригиналите на тези документи:

- документ за държавна регистрация;

- документ за регистрация;

- решение на организацията за производство на печатане;

- да назначи ръководителя:

-Паспорт на мениджъра (фотокопие);

- Харта на организацията;

- Пълномощно на представителя на организацията за одобряване на скицата за печат.

поръчайте печат на организацията
Организацията може да има втори печат, различен от първия, чрез наличието на цифрата "1".

Ако основният печат бъде изгубен или повреден, е възможно в съответствие с установената процедура да се направи дубликат, на който да е буквата "D".

Можете да направите фирмен печат в специализирано предприятие, което има подходящо разрешение и необходимото оборудване.

Свързани новини


Коментари (0)

Добавете коментар