/ Отговорности на мениджъра в организацията

Отговорности на мениджъра в организацията

На всяко едно повече или по-малко голямо предприятие имамениджър. Има няколко типа такива служители. Понякога задълженията на мениджъра изглеждат мътни, а не всеки знае какво прави този човек. Някой може да мисли, че такъв служител е предназначен да се занимава с продажби на стоки или реклама. Това обаче е отговорност на рекламния мениджър и само него. Мениджърът не е продавач, въпреки че той трябва да може да продава. Но неговите функции са много по-широки и по-сложни. Ето защо много добри специалисти от тази категория са много ценени.

За да станеш добърмениджър-мениджър, трябва не само висше образование, но и редица специфични качества. Но има и мениджър човешки ресурси, мениджър по продажбите и други специалисти. Ръководителят на доставката на митото е съвсем различен. Днес мениджърът се възприема най-вече от няколко ъгъла. На първо място, това е лидер. Такъв човек трябва да мотивира служителите. Той е един вид вдъхновител, един от "пилотите" на организацията, за която работи. Той трябва да бъде верен на фирмата, да познава мисията си и да вижда перспективите за развитие. Има обаче малко лидери сред тези специалисти.

Най-често задълженията на мениджър в организацияса ограничени до управлението. Тази функция първоначално е била вградена в пощата. Мениджърът се занимава с търсенето на цели и разработването на планове. Разбира се, той знае за мисията на компанията и целенасочено я изпълнява. Много мениджъри обаче нямат критични лидерски качества. Това се дължи на липсата на харизма в мениджърите, както и на нежеланието да поемат допълнителна отговорност. Когато са необходими човешки отношения, много специалисти са ограничени до сухи задължения.

Ето защо, често в екип мениджър и лидер -различни хора. Задълженията на управителя зависят от отдела, в който работи. Например, мениджърът по човешки ресурси се занимава основно с човешки ресурси. Той често се нарича мениджър на човешки ресурси. В нашата страна тази професия някога е била наричана Инспектор по персонала. Но отговорностите на ръководителя на човешките ресурси са по-широки. Тя се занимава не само с подбора на персонала, необходим за компанията, но и с мониторинга на пазара на труда.

Често такива специалисти си сътрудничат с персоналаагенции и центрове по заетостта. Те определят каква е ситуацията на пазара на труда, а също така се интересуват от средните заплати на служителите. В допълнение, отговорностите на такъв мениджър включват преквалификация на служители. Мениджърът на рекламите се занимава с малко по-различна дейност. Той оформя рекламна стратегия, организира събития, за да информира потребителите за качествата на стоките. Той също комуникира с различни рекламни компании. Задълженията на рекламния мениджър са много широки, този специалист принадлежи към категорията мениджъри.

За разлика от рекламния мениджър, мениджърът заобществените поръчки принадлежат към категорията на служителите. Задълженията на мениджъра на покупката включват търсене на доставчици, планиране на покупки, работа с клиенти. Той приема поръчки от клиенти, както и издава поръчки на доставчици на продукти. Когато избирате професията на мениджъра, трябва да помните, че това е много отговорна позиция. Някои от тези специалисти носят финансова отговорност за решенията си. Дори един обикновен мениджър трябва да може да вижда перспективата. В крайна сметка ефективността на целия екип зависи от решенията на мениджъра. Грешките на този човек се виждат с невъоръжено око. Ако работата на колектива е лоша, търсенето винаги ще бъде от лицето, което ръководи разделянето на фирмата. Следователно, при избора на професия трябва да се вземат предвид личните качества.

Свързани новини


Коментари (0)

Добавете коментар